Ken Follett – Verdens vinter

I anden del af Ken Follett’s Century serie, følger vi børnene fra første bind, i tiden op til og under den Anden Verdenskrig.

Hovedpersonerne fra Giganternes Fald er nu blevet midaldrende og det er deres børn der nu træder ind på scenen. Bogen starter i 1933 i Tyskland med branden i Rigsdagen og starten på det nazistiske regime og slutter med amerikanernes opfindelse af atombomben. De fem familier – to engelske, en tysk, en russisk og en amerikansk – flettes sammen gennem børnene, idet nye bekendtskaber opstår. Gennem hovedpersonernes oplevelser dels i den spanske borgerkrig og dels under anden verdenskrig, bliver de to ideologier – nazismen og kommunismen – stillet op overfor hinanden og forskellen mellem dem er ikke stor. Det er godt nok forskellige menneskesyn der ligger til grund og forskellige samfundsopfattelser, men når det er skåret væk, så er det regimer som behandler ikke rettænkende med største grusomhed. De fem familier stilles alle overfor valg i forbindelse med de store krige. Hos den socialdemokratiske familie i Tyskland, bliver sønnen Erik von Ulrich nazist og han er så fast i troen, at selv ikke nazisternes overgreb på hans far – et overgreb der får dødelig udgang – kan få ham til at ændre overbevisning. Først da han kommer til østfronten og ser hvordan nazisterne behandler sagesløse russere, begynder han at tvivle. Efter afslutningen af anden verdenskrig bliver han overbevist kommunist. Dette generer hans søster Carla, som under krigen har været med til at afsløre nogle af nazismens grusomheder, blandt andet udrensningen af ikke-ariske tyskere og jøder.

Ud over at sætte to politiske ideologier op overfor hinanden, får Ken Follett også stillet spørgsmålstegn ved, om det altid er lykken at tilhøre samfundets top. Fra den amerikanske side af den russiske familie, følger vi datteren, som tager til England fast besluttet på, at hun vil møde kongen til et af de fine hofballer. Hun kommer til England, bliver gift ind i overklassen, men ender med at konstatere, at det ikke er lykken, idet manden er hende utro. Hun går derfor fra ham og bliver gift med hans halvbror, som ikke er en del af overklassen, men derimod tilhører et lavere socialt lag.

Verdens Vinter er, ligesom forgængeren, et murstensværk som det kræver god tålmodighed at komme igennem, men på trods af sine over 900 sider, er det ikke en bog som man skal kæmpe sig igennem.