CV

Erhvervserfaring:

September 2014 –

Ansat hos Novo Nordisk A/S som QA Professional i QA afdelingen i Novo Nordisk Hillerød.

Har blandt andet følgende arbejdsområder:

 • Frigivelse af støbte plastkomponenter og samlede motormoduler på verdensplan.
 • Verifikation af dokumentation jvf. GxP
 • Udarbejdelse af job træningsplaner (JTP’er) i forhold til oplæring af nye kolleger
 • Udarbejdelse af step-by-step guides i brug af IT systemer
 • Superbruger på SAP
 • Har deltaget i implementeringen af SAP i vores afdeling – dette skete i meget tæt samarbejde med central IT’s SAP specialister
 • Superbruger på Labvantage Lims
 • Template builder i Labvantage Lims
 • Value stream mapping i forbindelse med implementering af software robotter (RPA).
 • Tæt samarbejde med RPA udvikler.
 • Småudvikling af Visual Basic programmer og udtræk af data fra SQL server til brug for opgørelse af frigivelsestid.

Har deltaget i følgende kurser:

 • RPA – software robotics

Oktober 2010 – august 2014

Ansat hos KMD A/S som Service Delivery Assistent – assistent for Program Direktør og Service Delivery Managerne på ATP account.
Har blandt andet følgende arbejdsområder:

 • Referat skrivning fra diverse møder.
 • Deltagelse i arbejde omkring rapportering.
 • Udarbejdelse af månedsrapporter.
 • Afrapportering af daglig drift.
 • Vederlagsspecifikation.
 • Bodsopgørelse.

Har deltaget i følgende kurser:

 • Grundlæggende PowerPoint
 • Avanceret Excel

Ud over mit arbejde som SDA’er, så er jeg frivillig på Lektier Online – lektiehjælp for folkeskole elever med svær baggrund.

Januar 2009 – oktober 2010

Ansat hos NNIT A/S som Monitoring Specialist.
Var en del af 24*7 overvågning, herunder SPOC for eksterne kunder.
Havde blandt andet følgende arbejdsområder:

 • Overvågning af kundernes IT Infrastruktur.
 • Registrering og eskalation af incidents.
 • Oplæring af nye kolleger, primært da NNIT outsourcede til NNIT Kina.

Har deltaget i følgende kurser:

 • ITIL Foundation Bridge.

Maj 2007 – december 2008

Ansat hos Saxo Bank A/S som IT Supporter i IT Business Support.
Havde blandt andet følgende arbejdsområder:

 • Deltagelse i 24*7 overvågning.
 • Registrering og eskalation af incidents på IT infrastrukturen.
 • 1st level support i forhold til Saxo Banks trading desk.
 • Kommunikation med underleverandører, herunder store internationale banker som DB, BoA og Morgan Stanley.

Maj 2005 – februar 2007

Ansat som Problem Manager ved Bispebjerg Hospital’s IT afdeling.
Havde blandt andet følgende arbejdsområder:

 • Opbygning af en Problem Management funktion jvf. ITIL.
 • Samarbejde med Change Manager.
 • Samarbejde med 1. level (Service Desk) og 2. level (de udførende teknikere og konsulenter).

Deltog i følgende kurser:

 • ITIL Foundation
 • Problem Manager Practitioners Course.

September 1997 – april 2005

Ansat hos KMD A/S som systemprogrammør.
Havde blandt andet følgende arbejdsområder:

 • Har været teknisk koordinator på Unbundlingsprojekt
 • Deltaget i implementeringen af softwarekonfigurationsværktøjet ChangeMan.
 • Har implementeret Dorana – et værktøj der på mainframe samler informationer om hvilke brugere der bruger hvilke loadmoduler. Disse opsamlede data downloades til pc, hvor dataene analyseres i pc delen af Dorana.
 • Har implementeret RMF Spreadsheet Converter og RMF Performance Monitor.
 • Har renoveret KMD’s katastrofeplan.
 • Deltaget i implementeringen af Tivoli til brug i forbindelse med overvågning af de centrale og decentrale miljøer. Fokus i denne sammenhæng var MQ-series.
 • Opbygget databaser i Microsoft Access med udtræk fra datawarehouse.
 • Udviklet og vedligeholdt hjælpeværktøjer til brug for KMD’s udviklere.
 • Udarbejdet dokumentation til de programmer jeg har kodet.
 • Udarbejdet dokumentation i forbindelse med overdragelse af produktansvar.
 • Har gennemført undervisning af udviklere i forbindelse med implementering af nyt værktøj.
 • Sørget for at de programmer jeg havde produktansvar for, altid var opdateret med de seneste rettelser. Dette indebærer en del kommunikation med leverandørers teknikere på engelsk.

Programmeringserfaring med følgende sprog:

 • PL/I, REXX, assembler (mainframe)
 • Pascal, C, Basic, REXX, Unix scripts (pc)

Deltog i følgende kurser:

 • Servicebevidsthedskursus
 • NLP-introduktion
 • PC kørekort (taget december 2000)
 • Large System Update hos IBM 1998 – 2004
 • MVS System Fundamentals I og II
 • MVS/ESA Components
 • OS/390 Facilities
 • Introduction to MVS/ESA (herunder ISPF/TSO og JCL)
 • Assembler Workshop I
 • RACF Introduction
 • SMP/E Introduction

Ref.: Peter Mortensen (PTM)

Uddannelse – projekter:

Januar 1996 – Juni 1996

Afgangsprojekt:

Undersøgelse af hvorfor PEX muffer revner under montage. Dette projekt er lavet i samarbejde med Tarco Energi, Fredericia. Projektet omhandlede en analyse af hvilke faktorer der kunne have indflydelse på en PEX muffe under støbning og montering. Herefter afprøvedes nogle af de fundne faktorer.

(Ref.: Dorte Munk/Torben Lindemark, DTU Institut for anvendt konstruktion og produktion.)

Januar 1993 – September 1993

Afgangsprojekt:

Telefonkortlæsermodul. Udført i samarbejde med GN-Communication. Projektet omhandlede finmekanisk konstruktion og aftestning af dette.

(Ref.: Erling Sonne, DTU Institut for anvendt konstruktion og produktion)

Januar 1992 – August 1992

Praktikophold ved udviklingsafdelingen hos Oticon A/S i Hellerup.

Under opholdet blev der udført  forskellige konstruktionsopgaver, blandt andet:

 • Udarbejdelse af grundspecifikation på engelsk til brug for konstruktion af tilslutningsanordning mellem høreapparat og computer i forbindelse med programmering af høreapparater.
 • Modificering af eksisterende komponenter til høreapparater.
 • Udarbejdelse af tegninger v.hj.a. AutoCad til Oticon’s modelværksted.

Uddannelse:

August 1995 – Juni 1996

Helsingør Teknikum, Plastteknisk linie.

August 1993 – Juni 1994

Aftjenelse af værnepligt ved Telegrafregimentet, Ryes Kaserne, Fredericia (knudepunktscentraluddannet). Herefter konstabel af reserven til 2002.

1989 – 1993

Danmarks Ingeniør Akademi’s Maskinafdeling (apparatteknik).

1986 – 1989

Gymnasiet i Helsinge – matematisk fysisk student.

– 1986

Afsluttet folkeskole – Blistrup Skole

Sprog:

Engelsk på forhandlingsniveau – både skrift og tale.

Fritidsinteresser:

 • Følger med i Superliga og Champions League fodbold.
 • Er stor forbruger af pop musik,
 • Læser krimier og romaner – Nordiske krimier og Ken Follett er favoritterne.
 • Løser kryds og tværs.
 • Løser Sudoku.
 • Samler Lego Technics modeller.